روشی برای اندازه‌گیری تعداد رکوردهای همه جداول

دلایل و موقعیت‌های زیادی وجود دارند، که شما نیاز به دانستن تعداد رکوردهای جداول مختلف CRM داشته باشید. یکی از این موقعیت‌ها زمانی است که بخواهید مایکروسافت CRM را به نسخه‌ای بالاتر آپگرید نمایید. در این موقعیت بایستی بتوانیم میزان کار مورد نیاز را برآورد نماییم. پس بسیار ضروری خواهد بود، که بتوانیم تعداد موجودیت‌ها و نیز تعداد رکوردهای هر یک را به دست بیاوریم. همچنین بایستی بتوانیم موجودیت‌های استفاده شده و استفاده نشده را تعیین نماییم. برای مثال، اگر موجودیت جدیدی به سیستم اضافه شده باشد، پیشوندی مانند _new قبل از نام آن وجود خواهد داشت. درصورتی‌که راهکارهای دیگری نصب شده باشند، ممکن است پیشوندهای دیگری نیز وجود داشته باشند. حتی ممکن است به دلیل عدم در نظر گرفتن مسائل نگهداری، یک تیم از چندین پیشوند استفاده نموده باشند. بنابراین بسیار مهم می‌نماید که بتوانیم همه این موارد را به راحتی تشخیص دهیم.

درصورتی‌که CRM مورد استفاده از نوع On-Premise باشد، و اندکی تجربه در استفاده از Transact-SQL داشته باشیم، به راحتی می‌توانیم به خواسته خود برسیم.

پس از ورود به SQL Server Management Studio می‌توانید از این دستور استفاده نمایید:

 

USE <orgname_dbname>

GO

SELECT t.name, s.row_count, s.index_id

from sys.tables t

JOIN sys.dm_db_partition_stats s

ON t.object_id = s.object_id

AND t.type_desc = 'USER_TABLE'

AND s.index_id <2

order by 1

 

افزون بر روش گفته شده، بسته به نسخه Sql Server ابزارهایی نیز برای این کار وجود دارند. برای استفاده از این ابزارها بر روی دیتابیس مورد نظر راست کلیک کرده و گزینه Reports را انتخاب نمایید. سپس گزارش Disk Used by Table را انتخاب نمایید. به کمک این گزینه می‌توانید جدول‌هایی با تعداد رکوردهای بیشتر را با حجم بیشتر بر روی دیسک را به راحتی مشخص نمایید.

 

شمارش رکوردها 

روشی دیگر برای این امر استفاده از Object Explorer مربوط به SSMS است. در Tab مربوط به View بر روی Object Explorer Details کلیک نموده و سپس از بخش دیتابیس مربوط به CRM، بخش مربوط به Tables را انتخاب نمایید. سپس  بر روی Header کلیک راست کرده و Row Count را انتخاب نمایید.

 

شمارش رکوردها

 

شمارش رکوردها