خطای Click here to view map در کنترل Bing Map

این مقاله فقط برای نسخه On-Premise قابل استفاده است و در نسخه Online قابل پیاده سازی نیست.

اگر در استفاده از امکان Bing Map در CRM 2013 به این خطا برخورده باشید، به این معنی است که مایکروسافت بنابه دلایلی دسترسی شما به آدرس آن طرف حساب، شخص یا رکورد دیگری را محدود نموده است. برای رفع این مشکل قدم های زیر را پیگیری نمایید:

1- به SQL Server ای که پایگاه داده در آن قرار دارد متصل شوید.

2- SQL Management Studio را باز کرده و query زیر را در پایگاه داده CRM اجرا نمایید:

Select LocaleId From Organization

این query کد local مربوط به organization را ارائه می نماید. در این شرایط نیاز است که آن را به نام یک Culture تبدیل نمایید (در این مورد fa-IR).

3- Query زیر را در MSCRM_Config اجرا نمایید:

Select NVarCharColumn

From ServerSettingsProperties

Where ColumnName = 'AvailableBingMapLocales'

این query لیستی از کدهای local که Bing Map در آن کار خواهد کرد را نمایش می دهد. 

4- یک Query را مشخصات زیر را اجرا نمایید:

Update ServerSettingsProperties

Set NVarCharColumn = 'Value from step 3;Value from step 2'

Where ColumnName = 'AvailableBingMapLocales'

5- IISReset انجام داده و فرمی که حاوی کنترل Bing Map بود را باز نمایید. مشاهده خواهید نمود که کنترل به درستی کار می نماید.

توجه داشته باشید که این کدها شامل سفارشی سازی های پشتیبانی نشده هستند و شما با تصمیم خود از آن استفاده نمایید.

این مقاله به زبان اصلی قبلاً در این پیوند منتشر شده است.

 

نظرات
  1. فضل اللهی 14:31 روز 21 بهمن

    بسیار عالی و آموزنده.دوره های آتی انجمن چه زمانی برگزار خواهد شد؟

    با تشکر

  2. پیمان آقازاده 07:34 روز 22 بهمن

    با سلام. دوره های آتی برای اردیبهشت برنامه ریزی شده اند. درصورت تمایل در سایت ثبت نام نمایید تا قبل از شروع اطلاعرسانی شود.