راه حل موقت خطاهای Script

یکی از مشکلات آزاردهنده در CRM 2011، خطای «Send or Do not Send» است. این نوع از خطاها به طور عمومی مشکل زا نیستند و در عملکرد کلی سیستم وقفه ای ایجاد نمی کنند. هر کاربری می تواند سیستم خود را برای جلوگیری از باز شدن این پنجره تنظیم نماید. برای این کار مراحل زیر را انجام دهید:

1- بر روی فایل در قسمت بالا سمت چپ کلیک کنید (در صورتی که زبان فارسی باشد، بالا سمت راست) و Options را انتخاب نمایید.

2- به بخش Privacy بروید.

3- گزینه Never send an error report یا Automatically send error را انتخاب کرده و ذخیره نمایید.

Error 01 

هر کاربری این تغییرات را به شخصه می تواند انجام دهد. در صورتی که تمایل داشته باشید این تغییرات برای همه کاربران اعمال شود، مراحل زیر را طی کنید:

1- به بخش Settings بروید و مسیر Administration > Privacy Preferences > Error Reporting را دنبال کنید.
2- تیک فیلد Specify the web را بزنید.
3- اگر گزینه Never Send انتخاب شود، ممکن است برخی اوقات خطای زیر رخ دهد.

 Error 02

   - در صورتی که گزینه Automatically Send انتخاب شود هیچ خطای دیگری نمایش داده نخواهد شد.
   - پس از ذخیره شدن تغییرات، بخش Privacy برای کاربران غیرفعال خواهد شد.

Error 03 

در انتها در نظر داشته باشید که این خطاها ممکن است حاوی اطلاعات مهمی باشند. بنابراین راهکار ارائه شده فقط به صورت موقت تا حل دائمی مشکل قابل استفاده است.