چگونه یک کپی از یک گردش کار قبلی بسازیم؟

گردش‌های کاری (Workflow) یکی از بهترین امکانات Microsoft Dynamics CRM هستند، که به راحتی با نیازهای سازمان شما مطابقت می‌یابند. از طرفی ممکن است برای شما هم شرایطی پیش آمده باشد، که بخواهید یک گردش کاری را عیناً کپی نمایید. کپی کردن یک گردش کاری بسیار ساده و سریع است.

برای کپی کردن یک گردش کاری مراحل زیر را دنبال کنید:

1- ابتدا گردش کاری که می‌خواهید کپی کنید را Deactivate کرده و آن را باز کنید.

2- فیلد Activate as مربوط به گردش کاری را به Process Template تغییر دهید.

 

 تبدیل به تمپلیت

 

3- تغییرات را ذخیره کرده و فرم را ببندید.

4- گردش کاری را Activate کنید.

5- با کلیک بر روی دکمه New یک گردش کاری جدید ایجاد کنید.

6- پس از انتخاب نام، نوع و موجودیت، به جای انتخاب Blank Process، گزینه New Process from an existing process را انتخاب نمایید (دقت کنید که نوع موجودیت با آنچه برای Template انتخاب شده بود، یکسان باشند).

 

کپی شدن گردش کاری 

 

7- با کلیک بر روی دکمه تأیید گردش کاری شما کپی شده و فرمی مطابق با گردش کاری قبلی ایجاد خواهد شد. دقت کنید که حداقل باید یک تغییر در این گردش کاری ایجاد کنید، تا در لیست گردش‌های کاری قابل مشاهده باشد.

8- فرم را ذخیره کرده و گردش کاری را Activate کنید.

9- به گردش کاری قبلی بازگردید و حالت آن را به Process بازگردانید.