چگونه پایگاه داده را در CRM 2013 تغییر دهیم؟

درصورتی‌که بخواهید پایگاه داده یک Deployment از CRM 2013 را تغییر دهید، لازم است که پایگاه config و organization را تغییر دهید. در ادامه مراحل انجام این کار را خواهید دید.

در کامپیوترهایی که Microsoft Dynamics CRM را اجرا می‌نمایند، رجیستری زیر را تغییر دهید:

 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSCRM\configdb

مقدار قبلی:

 

DataSource=SQLServer;InitialCatalog=MSCRM_CONFIG;Integrated Security=SSPI

مقدار جدید:

 

DataSource=NewSQLServer;InitialCatalog=MSCRM_CONFIG;Integrated Security=SSPI

 

برای جابه‌جایی پایگاه داده organization مراحل زیر را طی کنید:

1- پایگاه داده مربوط به organization مربوطه را در SQL فعلی بکاپ‌گیری نمایید.

2- داده‌ها را در SQL جدید restore نمایید.

در Deployment Manager مربوط به CRM 2013 تغییرات زیر را انجام دهید:

1- Organization را غیرفعال نمایید.

2- ویژگی‌های Organization را ویرایش نمایید.

3- نام SQL Server را به نام سرور جدید تغییر دهید.

4- مجدداً Organization را فعال نمایید.

این پست یک راهنمای کوتاه بود که هر کدام از مراحل آن نیاز به آموزش‌هایی در زمینه راهبری CRM خواهد داشت. بنابراین درصورتی‌که تخصص‌های لازم را ندارید از افراد خبره کمک بخواهید.