امکانی جدید و بی‌نظیر در CRM 2015

در نسخه جدید مایکروسافت CRM فرمول‌ها در زمان تعریف یک فیلد قابل اعمال هستند. فرمول‌ها به شکل Synchronous محاسبه می‌شوند و مانند گردش‌های کاری نیازی به چند ثانیه زمان ندارند. بنابراین به محض ذخیره فرم، فیلد محاسبه خواهد شد.

این امکان به عنوان یک نوع فیلد (Field Type) معرفی شده است. انواع فیلدها به ترتیب زیر هستند:

  • Simple
  • Calculated
  • Rollup

در این پست مثالی در مورد موجودیت «فرصت» مطرح خواهیم کرد، و فیلدی به نام کمیسیون فروش که از نوع محاسبه‌ای خواهد بود به فرم میافزاییم. فرمول به شکل زیر خواهد بود:

اگر نوع خرید شخصی بود، کمیسیون فروش برابر با 5 درصد بودجه کل خواهد بود، و درصورتی که نوع خرید کمیته باشد کمیسیون فروش برابر با 20 درصد محاسبه خواهد شد.

 تعریف فیلد

 

برای تعریف محاسبات کافی است بر روی دکمه ویرایش کلیک نمایید. این عمل باعث خواهد شد که پنجره‌ای مشابه Business Rule ها برای شما باز شود. سپس می‌توانید فرمول را مطابق شکل زیر وارد نمایید.

 

فرمول 

 

پس از تعریف فرمول‌ها و ایجاد یک فرصت، نتایج به شکل زیر خواهند بود.

 

نتایج 

 

در این مثال بودجه برابر 100 تعریف شده بود، و نوع خرید نیز شخصی بود. بنابراین کمیسیون فروش برابر 5 محاسبه شده است.

 

نظرات
  1. ا آزادی 13:59 روز 21 دی

    با وجود این featur استفاده از گردشهای کاری بیمعنی می شود؟