افزودن آیکون به ستون‌ها

استفاده از نشان‌گرهای تصویری در نماها کمک بسیاری به تحلیل و یافتن موارد می‌کند. یک مثال آشنا، conditional formattingی است که در اوتلوک استفاده می‌شود، و به کمک آن می‌توان ردیف‌های مختلف را بر اساس داده‌های مختلف متمایز دید. این موضوع در نسخه 365 پیش‌بینی شده است، و می‌توان آیکون‌ها و tooltopهایی را به ستون‌های یک نما افزود.

جهت افزودن این قابلیت از JavaScript و web resourceها استفاده خواهد شد. برای این موضوع مراحل زیر را انجام دهید:

فرض کنید ستونی به نام Approved درنماهای موجودیت شرکت‌ها وجود دارد، که از نوع دو گزینه‌ای است. برای حالت تأیید شده از آیکون زیر

 تأیید

و برای حالت تأیید نشده از آیکون زیر می‌خواهیم استفاده نماییم.

 عدم تأیید

 پس از ذخیره کردن تصاویر بالا، دو web resource به نام‌های new_approved و new_notapproved ایجاد نمایید.

کد زیر را در قالب یک web resource در CRM اضافه نمایید:

function getRowInfo(rowVal, userlcid) {

   var imageName = "";

   var tooltipValue = "";

   var resultarray = null;

   try {

      var row = JSON.parse(rowVal);

      var rdata = row.new_approved_Value;

      if (rdata == true) {

         imageName = "new_Approved";

         tooltipValue = "Approved";

      }

      else {

         imageName = "new_NotApproved";

         tooltipValue = "Not Approved";

      }

      resultarray = [imageName, tooltipValue];

   }

   catch (e) { //Handle Error } return resultarray;

}

 

همچنان که در کد بالا مشاهده می‌شود، دو پارامتر وجود دارد:

rowval: اطلاعات سطر مربوطه.

userlcid: کد زبان کاربر، که بتوان بر اساس آن tooltipها را نمایش داد.

جهت افزودن قابلیت مسیر زیر را طی نمایید:

settings, customizations, customize the system, accounts, views, active accounts

ستون مورد نظر را انتخاب کرده و properties را کلیک نمایید. در فیلد web resource نام resource حاوی function را انتخاب نمایید، و در بخش function name نام getRowInfo را وارد نمایید.

 

اعمال تغییرات

 

تمام مراحل را ذخیره کرده و پابلیش نمایید. نمای جدید حاوی آیکون‌های مورد نظر خواهد بود.

 

تغییرات اعمال شده